Search

0 PLN 1000 PLN

Find accommodation Choose a province

Zaginiony świat bieszczadzkiego kresu

Szanowni Państwo

                         Na rynku księgarskim pojawiła się najnowsza publikacja autorstwa Andrzeja Po-tockiego, znanego dziennikarza i pisarza, autora zarówno książek, jak i filmów poświę-conych historii i etnografii Bieszczadów. Książka pt. „Zaginiony świat bieszczadzkiego kresu. Bojkowie, Żydzi, Polacy, Niemcy i Cyganie” to kompendium wiedzy o wszystkich nacjach zamieszkujących Bieszczady do II wojny światowej, wzbogacone ponad 180 zdjęciami i fotografiami, w znacznej części nigdy dotąd niepublikowanymi.  
Bez wątpienia „Zaginiony świat…” jest kopalnią wiedzy o Bieszczadach do połowy XX wieku, ale także ciekawą opowieścią snutą z właściwą dla Andrzeja Potockiego lekkością i przejrzystością. Pozwala czytelnikowi wniknąć w bieszczadzką Bojkowszczyznę, zagłębić się w magię codzienności tutejszych Żydów, zajrzeć do zaścianka szlachty zagrodowej, odkryć niemieckie ślady na bieszczadzkim pograniczu i wreszcie powędrować z cygańskim taborem.
Swoistym novum jest pierwsze do tej pory jednorodne opracowanie dotyczące bieszczadzkich losów szlachty zagrodowej i Cyganów.
A tak o książce tej pisze sam autor:
Tamte Bieszczady to moja przepadła Atlantyda, którą już nikt i nigdy nie zdoła się wskrzesić ani nawet opowiedzieć, bo nie staje słów, żeby opisać ludzką wiarę i nadzieję, radość i smutek, miłość i udrękę, przywiązanie do ojcowizny i ból umierania z ręki kata, co jeszcze do wczoraj był sąsiadem.
W tym zaginionym świecie żyli obok siebie, ale przecież razem, ruscy górale zwani Bojkami, Żydzi, wśród których przeważali chasydzi, polska szlachta zagrodowa, osadnicy niemieccy gospodarujący tu na roli od siedmiu pokoleń i Cyganie mieszkający na obrzeżach wsi. I każdy z nich był tutejszy, czyli swój.
Wydawało się, że ten Bieszczad był tak bardzo nic nieznaczącym w historii naro-dów, a jednak upomniano się o niego morzem przelanej krwi i łuną pożarów palonych wsi. I nie masz komu odmówić nad tysiącami mogił przodków вічная паміеть…, … אלתים יזבור, wieczne odpoczywanie …, efige ruhe zu ihnen zu gewähren …, tje avjeł angła leśće…
Książka formatu B5 wydana w twardej oprawie liczy 348 stron. Jest dostępna w Wydawnictwie Carpathia w Rzeszowie (ul. Modrzewiowa 14/2, 35-113 Rzeszów, tel. kom. 607 431 959, e-mail: biuro@carpathia.net.pl ).